Urządzenia usuwania kondensatu

W warunkach stabilizacji beztlenowej biogaz jest bardzo zawilgocony - wilgotność względna sięga 100%. W czasie przepływu przez sieć w stronę odbiorów biogaz schładza się i następuje wykraplanie kondensatu, który musi być zebrany i odprowadzony.
Wszystkie urządzenia SiGa-Tech są tak konstruowane aby odpływ kondensatu następował automatycznie/ samoczynnie. W przypadku gazociągów i obiektów liniowych do zbierania i odprowadzania kondensatu służą: odwadniacze sieciowe, studnie kondensatu, łapacze itp.

Odwadniacze sieciowe

Montowane w najniższych punktach sieci w formie podziemnych zbiorników ze stali k.o. Projektowane w kilku wersjach: z rurą ssawną, z rurą ssawną i wewnętrznym zamknięciem, z wewnętrznym odpływem przelewowym, jako nisko oraz wysoko ciśnieniowe. 

W zależności od prędkości przepływu w rurociągach odwadniacze mogą być również wyposażane w odpowiednio wyprofilowane, wewnętrzne układy wspomagające proces wykraplania kondensatu.

 

Studnie kondensatu

Najczęściej jako żelbetowe komory podziemne, wyposażane w centralne rury dla wykraplania kondensatu oraz układy do grawitacyjnego lub pompowego odprowadzania kondensatu.

Do odpompowania kondensatu wykorzystywane są stacjonarne lub przenośne pompki. Montowane wraz z czujnikami poziomu oraz zbiornikami czerpnymi.

Łapacze piany i kondensatu

Łapacze są urządzeniami sieciowymi z reguły instalowanymi w pobliżu miejsca wytwarzania biogazu. W przypadku nadmiernego pienienia osadu w reaktorach beztlenowych/ komorach fermentacyjnych pełnią funkcję wyłapywania wynoszonej piany i jednocześnie kondensatu.