Prace projektowe i koncepcyjne

Kompleksowe usługi projektowe obejmujące:

  • wykonywanie technologicznych projektów budowlanych;
  • wykonywanie technologicznych projektów wykonawczych.

Projekty obejmujące:

  • obliczenia technologiczne procesów oczyszczania, gospodarki osadowej oraz fermentacji;
  • bilans energetyczny zakładu;
  • obliczenia technologiczne procesów odzysku i wykorzystania biogazu;
  • szczegółowe rozwiązania projektowe: technologiczne oraz branżowe dla oczyszczalni ścieków, wysypisk, biogazowni rolniczych i zakładów zagospodarowania odpadów.

Koncepcje, weryfikacje oraz doradztwo techniczne:

  • koncepcje zagospodarowania osadów ściekowych;
  • weryfikacje i oceny projektów technologicznych;
  • doradztwo techniczne.