Biothrix

Zewnętrzny system odsiarczania mikrobiologicznego. Instalowany na linii technologicznej pomiędzy reaktorem (komorą fermentacyjną) a odbiornikami biogazu. Biothrix dostarczany jest jako kompletny system składający się z pomieszczenia w którym wydzielone są strefy maszynowni i szaf zasilająco-sterowniczych. W skład odsiarczalni wchodzi również zbiornik reaktora odsiarczającego.

Biogaz przepływa przez reaktor ze specjalnie zaprojektowanymi komorami z wewnętrznym zbiornikiem cieczy technologicznej oraz kolumnę wypełnioną materiałem z tworzywa o dużej powierzchni czynnej.

Aktywny udział w usuwaniu H2S biorą wyselekcjonowane grupy Thiobakterii siarkowych. Odsiarczalnię wyróżnia oprócz niezwykle niskich kosztów eksploatacyjnych również bardzo wysoka efektywność odsiarczania.

Model

Przepływ gazu
[Nm3/h]

Średnica
[m]

Wysokość
[m]

Bio-S 1 < 100 1.32 < 9.5
Bio-S 2 < 200 1.90 < 9.5
Bio-S 3 < 350 2.45 < 9.5
Bio-S 4 < 600 3.00 < 9.5
Bio-S 5 < 800 3.60 < 9.5