Wymienniki i rekuperatory ciepła

Firma SiGa-Tech projektuje i produkuje wymienniki ciepła oraz rekuperatory dla podgrzewania cieczy technologicznych, w tym głównie osadów oraz wymienniki wielostrumieniowe zarówno do podgrzewania, jak również schładzania biogazu.

Jako firma technologiczna oraz autor oferowanych rozwiązań inżynierskich projektujemy wymienniki osadowe, tak aby zapewnić możliwie wysoki współczynnik transferu ciepła, ograniczyć efekt spiekania osadu oraz nieciągłego zaszczepiania wymienników osadami surowymi, zagęszczonymi.

Wymienniki gazowe charakteryzują się zwartą budową, przy bardzo niskich stratach ciśnienia od strony gazowej oraz samoczynnym odprowadzaniem kondensatu do sieci.

Konstrukcja produkowanych przez nas wymienników i rekuperatorów jest wykonywana w 100% ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowo przestrzenie wymiany ciepła są izolowane termicznie.