Bicarbox

System składa się z układu filtrów, wypełnionych granulowanym materiałem odsiarczającym (mieszaniną bitumicznego węgla aktywnego) wraz z systemem przygotowania biogazu - korekty wilgotności i symultanicznej regeneracji. Siarkowodór jest wiązany na czynnej powierzchni złoża, dzięki regeneracji, absorbowany H2S jest utleniany do siarki elementarnej poprzez katalityczną oksydację powierzchniową.

W systemie Bicarbox mogą być również eliminowane merkaptany - wtedy część złoża czyszczącego jest specjalnie impregnowana odpowiednimi związkami chemicznymi. W tej metodzie następuje jednocześnie usuwanie siloksanów z efektywnością > 90%.

Część systemu związana z przygotowaniem biogazu przed procesem filtracji jest instalowana w izolowanym kontenerze, natomiast filtry wykonywane są w całości ze stali k.o. oraz izolowane termicznie.