Proszki

Sulfax DG

Metoda odsiarczania polega na przeciwdziałaniu wysokim stężeniom H2S jeszcze przed rozpoczęciem procesu metanizacji. Proszek dodawany jest do osadów przed ich wtłoczeniem do komory fermentacyjnej/ fermentera. Odpowiednio wyliczana dawka jest dozowana raz dziennie.

Proszek Sulfax DG może być magazynowany pod wiatą w pomieszczeniu osłoniętym przed działaniem promieni słonecznych lub silosie, służącym jednocześnie do dawkowania materiału.

W porównaniu do innych metod odsiarczania, chroniona jest cała sieć - zaczynając od miejsca wytwarzania biogazu. Metoda nie wymaga żadnych kosztów inwestycyjnych. Można prowadzić odsiarczanie z dowolną efektywnością - w zależności od wyliczanej dawki proszku.

Dostępnych jest 6 odmian proszku, różniących się formą, składem, ilością czynnika aktywnego oraz czasem reakcji.