Odsiarczalnie biogazu

Odsiarczanie i oczyszczanie biogazu

Odsiarczalnia biogazu Siga-tech

Odsiarczalnia biogazu jest jednym z podstawowych elementów sieci gazu pofermentacyjnego. Odsiarczanie biogazu (oczyszczanie biogazu z siarkowodoru) zachodzące w urządzeniach produkowanych przez SiGa-Tech opiera się na metodach mikrobiologicznych lub chemicznych. Poprzez prace badawcze, stacje pilotowe oraz pracę reaktorów odsiarczających w pełnej skali przemysłowej - opracowane zostały zaawansowane technologicznie, skuteczne i tanie sposoby oczyszczania biogazu.

W przypadku wysokich ładunków H2S w biogazie najbardziej ekonomiczne są metody mikrobiologiczne, natomiast w przypadkach średnich i mały ładunków bezkonkurencyjne stają się metody chemiczne, które również są znacznie mniej wrażliwe na zmienność składu czy przepływu oraz nie generują odcieków procesowych.

Zakres oferty SiGa-Tech obejmuje: reaktory mikrobiologiczne Biothrix bazują na pracy złóż zraszanych, gdzie wykorzystywane są zarówno grupy bakterii siarkowych preferujących kwasowe jak i neutralne środowisko, reaktory chemiczne Sulfax wypełnione są granulatami firmowymi bogatymi w wodorotlenek żelaza, filtry z węglami aktywnymi oraz impregnowanymi Bicarbox a także proszki stosowane bezpośrednio do komór fermentacyjnych/ reaktorów beztlenowych.

W przypadku bardzo dużych ładunków siarkowodoru czy wymogów zachowania bardzo wysokich efektywności odsiarczania mogą być stosowane wielostopniowe reaktory odsiarczające, również w kombinacji metod chemicznych i mikrobiologicznych.