Gazowe wymienniki wielostrumieniowe

Wymienniki typu WCmr - do ogrzewania lub/ i schładzania biogazu, powietrza i gazów procesowych. Wymienniki wykonywane w konstrukcji wielostrumieniowej, jednosekcyjne z komorami mieszania na dopływie i odpływie gazu do/ z urządzenia.

Rurociągi wymiany ciepła zabezpieczane termicznie materiałem izolacyjnym o grubości 50mm. Konstrukcja wsporcza oraz rurociągi i kształtki ze stali k.o.
Transfer ciepła następuje przez ściany rurociągów wymiany, przy przepływie mediów w przeciwprądzie, sekcyjnie.

Wymienniki schładzające biogaz zasilane są roztworem glikolu w układach zamkniętych wraz z chillerami i skraplaczami. Konstruowane są w taki sposób aby następował samoczynny odpływ kondensatu do sieci .
Wymienniki do ogrzewania biogazu najczęściej wykorzystywane są jako drugi stopień, po schłodzeniu - w stacjach osuszania biogazu. Medium grzewczym może być zarówno ciepły biogaz z procesu (układ b-b) jak i ciepła woda z instalacji c.o. zakładu (układ cw-b).

Wymienniki gazowe - zarówno schładzające, jak i ogrzewające charakteryzują się bardzo niskimi stratami ciśnienia przy przepływie biogazu < 2mbar.

Całkowity współczynnik transferu ciepła liczony jest indywidualnie dla każdej instalacji.