Stacje osuszania biogazu

STACJE OSUSZANIA BIOGAZU

Biogaz odzyskiwany w procesie fermentacji metanowej jest bardzo zawilgocony. Wilgotność względna ujmowanego w reaktorach gazu pofermentacyjnego osiąga 100%.

Zbyt wysoka wilgotność powoduje spadek efektywności spalania biogazu przez palniki kotłów czy generatorów. W powiązaniu z siarkowodorem, wykraplający się kondensat znacznie zwiększa korozyjność elementów sieci i urządzeń.

Dzięki zastosowaniu stacji osuszania biogazu wilgotność względna jest obniżana ze 100% do ok. 20-30%. System osuszania jest niezwykle prosty technologicznie przy zachowaniu wysokiej efektywności.

MODUŁ SCHŁADZANIA BIOGAZU

Pierwszym stopniem osuszenia jest schłodzenie biogazu. Moduł schładzający może być wykonany jako zewnętrzna stacja kontenerowa z aktywnym systemem bezpieczeństwa lub jako wersja na ramie do posadowienia na fundamencie. Moduły mogą być również montowane w pomieszczeniach np. pomieszczeniach technicznych w kotłowniach czy budynkach jednostek kogeneracyjnych.
Firma SiGa-Tech produkuje również moduły schładzające zblokowane z dmuchawami sprężającymi oraz podgrzewającymi końcowo biogaz.

 

Model

Przepływ gazu [Nm3/h]

Moc chłodnicza [kW]

Króciec
przyłączeniowy

Typ wymiennika

SCH-50

50

4.9

DN65

WCmr-150

SCH-150

150

13.0

DN100

WCmr-250

SCH-300

300

15.5

DN150

WCmr-300

SCH-500

500

27.0

DN200

WCmr-400

SCH-700

700

32.0

2x DN150

2 x WCmr-300

 

MODUŁ PODGRZEWANIA BIOGAZU

W końcowej fazie procesu osuszania biogaz jest podgrzewany. Moduły podgrzewające wykonywane są jako zewnętrzne (kontenerowe lub na ramie) układy z wymiennikami wielostrumieniowymi zasilanymi wodą grzewczą lub układy z podgrzewaniem elektrycznym. Realizowane są również układy do montażu wewnątrz pomieszczeń. Na wymiennikach realizowana jest płynna regulacja przepływu wody grzewczej dla uzyskania konkretnej temperatury końcowej po osuszeniu.

Model

Przepływ gazu [Nm3/h]

Moc grzewcza [kW]

Króciec
przyłączeniowy

Typ wymiennika

HX-50

50

1.5

DN65

0.5 WCmr-150

HX-150

150

4.5

DN100

0.5 WCmr-250

HX-300

300

9.0

DN150

0.5 WCmr-300

HX-500

500

15.0

DN200

0.5 WCmr-400

HX-700

700

21.0

DN250

0.5 WCmr-400

 

Poszczególne moduły mogą być montowane niezależnie lub dostarczane jako zblokowane, kompletne stacje osuszania - również w układach z systemami oczyszczania biogazu.