Ujęcia biogazu

Ujęcia biogazu są pierwszym elementem technologicznym sieci gazu pofermentacyjnego. Montowane w części dachowej komór fermentacyjnych/ reaktorów beztlenowych.

Dzięki układowi przepustnic biogaz może być kierowany do sieci lub przez kominek wydmuchowy.

Ujęcia są wyposażane w armaturę odcinającą, manometr tarczowy oraz króćce do poboru próbek. Dodatkowo ujęcia mogą być wyposażane w złoże do awaryjnego zatrzymywania piany, która może powstawać w procesie fermentacji. Złoże wykonane jest z odpowiednio dobranych pierścieni polipropylenowych a w ujęciu montowane są dodatkowo: właz górny i dolny, króćce umożliwiające pomiar strat ciśnienia, dysze wody/ cieczy technologicznej do płukania złoża oraz opcjonalnie detektor piany.
Ujęcia w całości wykonane ze stali kwasoodpornej.

Model ujęcia

Średnica ujęcia/ rurociągów

UB/DP-400/100 DN 400 / DN 100
UB/DP-400/125 DN 400 / DN 125
UB/DP-400/150 DN 400 / DN 150
UB/DP-400/200 DN 400 / DN 200
UB-400/100 DN 400 / DN 100
UB-400/125 DN 400 / DN 125
UB-400/150 DN 400 / DN 150
UB-400/200 DN 400 / DN 200