Uzdatnianie biogazu - Biometan

Jedną z metod wykorzystania biogazu, która znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu krajach jest jego uzdatnianie do postaci biometanu. Firma SiGa-Tech opracowała i rozwinęła system MethaPUR uzdatniania biogazu w oparciu o technologię separacji membranowej.

W metodzie MethaPUR stosowane są najnowszej generacji membrany o najwyższych prędkościach separacji. Dzięki wielostopniowemu procesowi, możliwe jest separowanie metanu z biogazu z bardzo wysoką efektywnością i uzyskiwanie biometanu o zawartości CH4 > 99% objętościowo, strata metanu może zatem nie przekraczać 1% obj.

 

Firma SiGa-Tech produkuje i oferuje stacje uzdatniania biogazu od 50 do 2200 Nm3/h, projektując MethaPUR z wykorzystaniem rozbudowanych programów obliczeniowych i symulacyjnych.

Technologia

Biogas jest wstępnie oczyszczany z niepożądanych zanieczyszczeń takich jak np. siarkowodór, siloksany czy VOC, schładzany oraz sprężany do ciśnienia ok. 15 bar.
Oczyszczony, sprężony i osuszony biogaz przepływa przez moduły separacji membranowej. Każdy moduł zbudowany jest z tysięcy rurek grubości włosa. Dzięki niezwykle wysokiej selektywności podstawowych składników biogazu w zakresie przenikalności przez materiał membran (CO2 przenika 50 krotnie szybciej od CH4), następuje rozdział biogazu na dwa osobne strumienie: dwutlenku węgla i metanu. W procesie następuje również częściowe usunięcie innych składników: np. tlen jest separowany z efektywnością > 50%.
W efekcie uzyskiwany jest biometan o bardzo wysokim stężeniu CH4, mogącym przekraczać 99%.
Z układu można również odzyskiwać znaczne ilości ciepła.

System

Cały układ zabudowany jest w kontenerze lub w przypadku większych instalacji w kilku kontenerach. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskiwany jest zwarty i elastyczny system, który można zarówno montować w nowych instalacjach, jak również z łatwością zabudowywać w istniejących obiektach. Taki układ gwarantuje również możliwie najkrótszy czas pomiędzy dostarczeniem a uruchomieniem urządzeń.

Zalety

  • pełna elastyczność wydajności 0 - 100% przepływu;
  • stabilna praca ze zdolnością adaptowania do zmian procesowych;
  • kompaktowa, modułowa zabudowa z możliwością swobodnej rozbudowy;
  • minimalne wymogi dla obsługi i serwisowe;
  • niskie zapotrzebowanie na energię;
  • brak zapotrzebowania na chemikalia;
  • brak zapotrzebowania na wodę;
  • bardzo krótki czas uruchamiania = minimalne straty metanu;
  • wtłaczanie bezpośrednio do sieci gazu ziemnego (bez dodatkowego sprężania).

Opcje

Układ przyłączeniowy dla wtłoczenia do sieci gazu ziemnego.
Stacja sprężania i napełniania do butli CNG.