Profil działania firmy

Projektowanie instalacji biogazu i biometanu. Produkcja i dostawy urządzeń technologicznych sieci biogazu, biometanu i gospodarki osadowej.

SiGa-Tech jest polską firmą inżynierską, oferującą kompleksowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, specjalizując się w projektowaniu, produkcji, montażu oraz rozruchach kompletnych instalacji odzysku i wykorzystania biogazu oraz przeróbki osadów.

Firma projektuje instalacje biogazu i biometanu, produkuje, dostarcza i uruchamia urządzenia technologiczne: komory fermentacyjne z wyposażeniem, urządzenia do usuwania kondensatu, filtry biogazu, odsiarczalnie biogazu (oczyszczanie biogazu z siarkowodoru), zbiorniki biogazu, węzły tłoczne i dmuchawy biogazu, stacje osuszania biogazu, filtry usuwania siloksanów, pochodnie biogazu oraz systemy umożliwiające wzbogacanie biogazu i uszlachetnianie biogazu (uzdatnianie biogazu) do biometanu a także zbiorniki i urządzenia gospodarki osadowej.

Współpracując z największymi polskimi firmami oraz zagranicznymi partnerami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska sukcesywnie zwiększamy zakres i jakość oferowanych przez nas prac projektowych i wykonawczych.

 

Aktualności

2019.11.08

Instalacje biogazu i przeróbki osadów w trakcie realizacji:

Oczyszczalnia Ścieków w Bełchatowie, Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Grand Forks (USA), Oczyszczalnia Ścieków w Laayoune (Maroko), Oczyszczalnia Ścieków w Gnieźnie, Oczyszczalnia Ścieków w Brzesku, Oczyszczalnia Ścieków w Sete (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Sierpcu, Oczyszczalnia Ścieków w Słupsku, Oczyszczalnia Ścieków w Kętach, Oczyszczalnia Ścieków w Wyrzysku, Oczyszczalnia Ścieków w Bonneville (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Cagnes (Francja).

Zrealizowane ostatnio instalacje biogazu wraz z ich rozruchem technologicznym:

Oczyszczalnia Ścieków w Kościanie, Oczyszczalnia Ścieków w Redon (Francja), Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Lulea (Szwecja), Oczyszczalnia Ścieków w Bochni, Oczyszczalnia Ścieków w Łasku, Oczyszczalnia Ścieków w Bielsku Białej, Oczyszczalnia Ścieków w Skoczowie, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie.