Profil działania firmy

Projektowanie instalacji biogazu i biometanu. Produkcja i dostawy urządzeń technologicznych sieci biogazu, biometanu i gospodarki osadowej.

SiGa-Tech jest polską firmą inżynierską, oferującą kompleksowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, specjalizując się w projektowaniu, produkcji, montażu oraz rozruchach kompletnych instalacji odzysku i wykorzystania biogazu oraz przeróbki osadów.

Firma projektuje instalacje biogazu i biometanu, produkuje, dostarcza i uruchamia urządzenia technologiczne: komory fermentacyjne z wyposażeniem, urządzenia do usuwania kondensatu, filtry biogazu, odsiarczalnie biogazu (oczyszczanie biogazu z siarkowodoru), zbiorniki biogazu, węzły tłoczne i dmuchawy biogazu, stacje osuszania biogazu, filtry usuwania siloksanów, pochodnie biogazu oraz systemy umożliwiające wzbogacanie biogazu i uszlachetnianie biogazu (uzdatnianie biogazu) do biometanu a także zbiorniki i urządzenia gospodarki osadowej.

Współpracując z największymi polskimi firmami oraz zagranicznymi partnerami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska sukcesywnie zwiększamy zakres i jakość oferowanych przez nas prac projektowych i wykonawczych.

 

Aktualności

2021.10.27

Instalacje biogazu i przeróbki osadów w trakcie realizacji:

Oczyszczalnia Ścieków w Kielcach, Oczyszczalnia Ścieków w Opolu, Oczyszczalnia Ścieków w Wodzisławiu Śląskim, Oczyszczalnia Ścieków w Łomży, Zbiornik wody w Rzeszowie, Oczyszczalnia Ścieków w Zielonej Górze, Oczyszczalnia Ścieków w Elblągu, Biogazownia Nowa Wieś Ełcka, Oczyszczalnia Ścieków w Cielczy, Oczyszczalnia Ścieków w Cubzac (Francja).

Zrealizowane ostatnio instalacje biogazu wraz z ich rozruchem technologicznym:

Oczyszczalnia Ścieków w Białej Podlaskiej, Oczyszczalnia Ścieków w Kołobrzegu, Oczyszczalnia Ścieków w Araches (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w La Teste (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Lublińcu, Oczyszczalnia Ścieków w Le Mans (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Sławie, Oczyszczalnia Ścieków w Starachowicach, Oczyszczalnia Ścieków w Żninie, Oczyszczalnia Ścieków w Valenii De Munte (Rumunia), Oczyszczalnia Ścieków w Bourges (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Cevennes (Francja).