Profil działania firmy

Projektowanie instalacji biogazu i biometanu. Produkcja i dostawy urządzeń technologicznych sieci biogazu, biometanu i gospodarki osadowej.

SiGa-Tech jest polską firmą inżynierską, oferującą kompleksowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, specjalizując się w projektowaniu, produkcji, montażu oraz rozruchach kompletnych instalacji odzysku i wykorzystania biogazu oraz przeróbki osadów.

Firma projektuje instalacje biogazu i biometanu, produkuje, dostarcza i uruchamia urządzenia technologiczne: komory fermentacyjne z wyposażeniem, urządzenia do usuwania kondensatu, filtry biogazu, odsiarczalnie biogazu (oczyszczanie biogazu z siarkowodoru), zbiorniki biogazu, węzły tłoczne i dmuchawy biogazu, stacje osuszania biogazu, filtry usuwania siloksanów, pochodnie biogazu oraz systemy umożliwiające wzbogacanie biogazu i uszlachetnianie biogazu (uzdatnianie biogazu) do biometanu a także zbiorniki i urządzenia gospodarki osadowej.

Współpracując z największymi polskimi firmami oraz zagranicznymi partnerami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska sukcesywnie zwiększamy zakres i jakość oferowanych przez nas prac projektowych i wykonawczych.

 

Aktualności

2024.03.05

Instalacje biogazu i przeróbki osadów w trakcie realizacji:

Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Kole, Oczyszczalnia Ścieków w Moirans (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Dakarze (Senegal), Oczyszczalnia Ścieków Warszawa Płd., Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Stodzew, Oczyszczalnia Ścieków w Carcassonne (Francja), Biogazownia Stary Chwalim, Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Rawie Maz.

Zrealizowane ostatnio instalacje biogazu wraz z ich rozruchem technologicznym:

Oczyszczalnia Ścieków w Bydgoszczy, Oczyszczalnia Ścieków w Opolu, Oczyszczalnia Ścieków w Tucholi, Oczyszczalnia Ścieków w Łomży, Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Wysokim Maz., Oczyszczalnia Ścieków w Aurillac (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Elblągu, Biogazownia Nowa Wieś Ełcka, Oczyszczalnia Ścieków w Cielczy, Oczyszczalnia Ścieków w Cubzac (Francja).