Profil działania firmy

Projektowanie instalacji biogazu i biometanu. Produkcja i dostawy urządzeń technologicznych sieci biogazu, biometanu i gospodarki osadowej.

SiGa-Tech jest polską firmą inżynierską, oferującą kompleksowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, specjalizując się w projektowaniu, produkcji, montażu oraz rozruchach kompletnych instalacji odzysku i wykorzystania biogazu oraz przeróbki osadów.

Firma projektuje instalacje biogazu i biometanu, produkuje, dostarcza i uruchamia urządzenia technologiczne: komory fermentacyjne z wyposażeniem, urządzenia do usuwania kondensatu, filtry biogazu, odsiarczalnie biogazu (oczyszczanie biogazu z siarkowodoru), zbiorniki biogazu, węzły tłoczne i dmuchawy biogazu, stacje osuszania biogazu, filtry usuwania siloksanów, pochodnie biogazu oraz systemy umożliwiające wzbogacanie biogazu i uszlachetnianie biogazu (uzdatnianie biogazu) do biometanu a także zbiorniki i urządzenia gospodarki osadowej.

Współpracując z największymi polskimi firmami oraz zagranicznymi partnerami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska sukcesywnie zwiększamy zakres i jakość oferowanych przez nas prac projektowych i wykonawczych.

 

Aktualności

2016.04.14

Instalacje biogazu i przeróbki osadów w trakcie realizacji:

Wysypisko Śmieci Ekodolina Łężyce, Oczyszczalnia Ścieków w Bugolobi (Uganda), Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Lwowie (Ukraina), Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Promniku, Przemysłowe Oczyszczalnie Ścieków w Chechle oraz Kaliszu, Oczyszczalnia Ścieków w Opocznie.

Zrealizowane ostatnio instalacje biogazu wraz z ich rozruchem technologicznym:

Oczyszczalnia Ścieków w Swarzewie, Oczyszczalnia Ścieków w Tonsbergu (Norwegia), Oczyszczalnia Ścieków w Kraśniku, Oczyszczalnia Ścieków w Vienne (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie.