Profil działania firmy

Projektowanie instalacji biogazu i biometanu. Produkcja i dostawy urządzeń technologicznych sieci biogazu, biometanu i gospodarki osadowej.

SiGa-Tech jest polską firmą inżynierską, oferującą kompleksowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, specjalizując się w projektowaniu, produkcji, montażu oraz rozruchach kompletnych instalacji odzysku i wykorzystania biogazu oraz przeróbki osadów.

Firma projektuje instalacje biogazu i biometanu, produkuje, dostarcza i uruchamia urządzenia technologiczne: komory fermentacyjne z wyposażeniem, urządzenia do usuwania kondensatu, filtry biogazu, odsiarczalnie biogazu (oczyszczanie biogazu z siarkowodoru), zbiorniki biogazu, węzły tłoczne i dmuchawy biogazu, stacje osuszania biogazu, filtry usuwania siloksanów, pochodnie biogazu oraz systemy umożliwiające wzbogacanie biogazu i uszlachetnianie biogazu (uzdatnianie biogazu) do biometanu a także zbiorniki i urządzenia gospodarki osadowej.

Współpracując z największymi polskimi firmami oraz zagranicznymi partnerami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska sukcesywnie zwiększamy zakres i jakość oferowanych przez nas prac projektowych i wykonawczych.

 

Aktualności

2018.04.05
Instalacje biogazu i przeróbki osadów w trakcie realizacji:

Oczyszczalnia Ścieków w Tychach, Oczyszczalnia Ścieków w Redon (Francja), Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Lulea (Szwecja), Oczyszczalnia Ścieków w Szymkencie (Kazachstan), Oczyszczalnia Ścieków w Chrzanowie, Oczyszczalnia Ścieków w Bielsku Białej, Oczyszczalnia Ścieków w Skoczowie.

Zrealizowane ostatnio instalacje biogazu wraz z ich rozruchem technologicznym:

Oczyszalnia Ścieków w Tarnowie, Oczyszczalnia Ścieków w Bugolobi (Uganda), Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oskarshamn (Szwecja), Instalacja biogazu w Saverne (Francja), Oczyszczalnia Ścieków w Ustroniu, Biogazownia rolnicza w Żórawinie, Biogazownia rolnicza w Koczergach, Oczyszczalnia Ścieków w Opocznie, Oczyszczalnia Ścieków w Otwocku.