Sulfax

Odsiarczalnia wykonana w postaci reaktora przepływowego. Sulfax jest systemem ze złożem stałym, jako reaktor zasypowy, z hydraulicznym rozprowadzeniem gazu po złożu. Siarkowodór jest chemicznie wiązany przez granulowany, wysokoporowaty materiał - granulat firmowy Sulfax 210. Dzięki symultanicznej regeneracji złoża tlenem wydłużana jest żywotność materiału odsiarczającego. Układ przygotowania powietrza technologicznego zlokalizowany w szafkach technologicznych na ścianie reaktora.

System odsiarczania wyposażony jest w wielostopniowy układ bezpieczeństwa, który umożliwia nie wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem w obrębie instalacji.
Jest to najbardziej ekonomiczna metoda odsiarczania przy zachowaniu bardzo wysokiej efektywności. W przypadku odsiarczania biogazu z fermentacji typowych osadów ściekowych żywotność złoża wynosi 1-2 lata.

Model

Przepływ
gazu [Nm3/h]

Wymiary
w rzucie [m]

Wysokość
[m]

SFA-m1 < 50 1.2 x 1.2 ~ 2.3
SFA-m2 < 100 1.7 x 1.7 ~ 2.3
SFA-00 < 200 2.2 x 2.2 ~ 2.3
SFA-01 < 400 2.2 x 4.2 ~ 2.3
SFA-02 < 600 2.2 x 6.2 ~ 2.3
SFA-03 < 800 2.2 x 8.2 ~ 2.3
SFA-04 < 1 000 2.2 x 10.2 ~ 2.3