Systemy podnośników

PODNOŚNIKI DO MONTAŻY ZBIORNIKÓW STALOWYCH, SKRĘCANYCH

Firma SiGa-Tech posiada własny system podnośników dla montaży konstrukcji stalowych, skręcanych. Urządzenia zaprojektowane i wyprodukowane przez nas posiadają dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego.

W systemach zbiorników stalowych, skręcanych montaż następuje od góry tj. w pierwszej kolejności montowany jest dach a następnie poprzez unoszenie konstrukcji dachowej przez układ podnośników - dostawiane są kolejno pierścienie ścian bocznych (od najwyższego do najniższego).
W końcowej fazie montażu cała konstrukcja zbiornika opuszczana jest i mocowana do fundamentu obwodowo przy pomocy kotew. 

 

Ostatnią fazą montażu zbiornika jest zdemontowanie systemu podnośników.

System składa się z napędu elektrycznego, przekładni, układu podnośników śrubowych ze wspornikami pionującymi oraz wałów łączących, które przenoszą napęd na poszczególne śruby.