Wyposażenie sieci biogazu


Wszystkie oferowane urządzenia w technologicznym ciągu instalacji odzysku i wykorzystania biogazu zostały zaprojektowane i są produkowane przez SiGa-Tech.

Oferowany zakres obejmuje urządzenia stanowiące wyposażenie komór fermentacyjnych/ reaktorów beztlenowych: kopuły, ujęcia, włazy i wizjery a także bezpieczniki.
Oprócz wyposażenia obiektów w których powstaje biogaz oferta obejmuje wszystkie elementy sieci zewnętrznej:

  • urządzenia do gromadzenia i usuwania kondensatu: różnego rodzaju odwadniacze sieciowe, studnie kondensatu, łapacze, skrubery;
  • filtry do usuwania pyłów i drobin osadu: polipropylenowe, żwirowe i tkaninowe;
  • układy odsiarczania biogazu: mikrobiologiczne i chemiczne;
  • zbiorniki do magazynowania i stabilizowania ciśnienia w sieciach: ciśnieniowe i bezciśnieniowe, membranowe oraz w obudowach stalowych;
  • urządzenia i obiekty do podnoszenia ciśnienia biogazu;
  • stacje osuszania biogazu: modułowe i zblokowane, w wersjach do zabudowy na zewnątrz, na ramach, do zabudowy w pomieszczeniach zamkniętych czy w wersji kontenerowej;
  • filtry i systemy usuwania siloksanów;
  • pochodnie: z płomieniem otwartym, ukrytym lub zamkniętym, nisko lub wysokotemperaturowe, spalające biometan jak również niskokaloryczne gazy.

Firma SiGa-Tech produkuje, dostarcza, montuje oraz uruchamia wszystkie ww. urządzenia.