Przykrycia i zbiorniki membranowe

Jednym z materiałów stosowanych na przykrycia zbiorników technologicznych są membrany. Mogą to być zarówno przykrycia komór fermentacyjnych (fermenterów) poziomych, jak również wszelkich zbiorników o niemal dowolnym kształcie.

SiGa-Tech stosuje dla swoich konstrukcji membranowych tylko materiały najwyższej jakości. Używane są membrany o wytrzymałości na rozciąganie powyżej 5400 N/ 5cm, wytrzymałości na rozerwanie powyżej 850 N czy odporności na temperatury w zakresie od -30 do +70 oC. Zapewnienie powyższych właściwości ma szczególne znacznie w naszych warunkach klimatycznych.

Przykrycia mogą być wykonywane jako pojedyncze membrany z masztem centralnym i systemem podwieszeń, jak również jako struktury dwumembranowe z systemem utrzymania właściwego nadciśnienia roboczego w przestrzeni gazowej pod membranami.

Dzięki możliwości wykonania niemal dowolnego kształtu przykrycia, wykonywane są dodatkowe pomosty obsługowe z niezbędnymi dla obsługi urządzeniami, takimi jak włazy dostępowe, wizjery, bezpieczniki czy elementy dozowania. Takie dodatkowe wyposażenie zbiorników wykonywane jest ze stali kwasoodpornej
.