Oferta

Firma SiGa-Tech oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, specjalizując się w projektowaniu, produkcji, montażach oraz rozruchach układów fermentacji beztlenowej, sieci biogazu, wymiany ciepła a także nowoczesnych przykryć oraz systemów hermetyzacji i dezodoryzacji.

Od lat 90-tych firma projektuje, modernizuje lub rozbudowuje systemy gospodarki osadowej i biogazu na miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych, wysypiskach śmieci i zakładach zagospodarowania odpadów.
Użytkownicy w 17 krajach eksploatują już ponad 1000 urządzeń i systemów SiGa-Tech.

SiGa-Tech jako jedna z nielicznych firm na świecie jest producentem wszystkich urządzeń w technologicznym ciągu instalacji odzysku i wykorzystania biogazu.

Oferowany zakres obejmuje: wykonywanie zbiorników dla fermentacji i magazynowania, wykonywanie przykryć aluminiowych, membranowych lub pływających, produkcję osadowych wymienników i rekuperatorów ciepła, ujmowanie biogazu i zabezpieczenie przed nadmiernym nad i podciśnieniem, produkcję elementów wizualnej kontroli zbiorników i urządzeń, systemów gromadzenia i usuwania kondensatu, oczyszczania i osuszania, magazynowania a także podnoszenia ciśnienia oraz spalania biogazu.

Jednocześnie SiGa-Tech cały czas prowadzi prace badawcze, które umożliwiły wdrożenie nowych technologii a także pozwolą w przyszłości na rozszerzenie oferty o nowe rozwiązania dla obiektów ochrony środowiska i energii odnawialnych.