Bezpieczniki cieczowe i mechaniczne

Bezpieczniki są urządzeniami zabezpieczającymi sieć przed powstaniem nadmiernego nadciśnienia lub/ i podciśnienia. Najczęściej montowane w miejscu produkcji oraz magazynowania biogazu.

Bezpieczniki cieczowe

Działają na zasadzie zamknięcia wodnego. Po przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia biogaz wydostaje się poprzez kominek wydmuchowy. Zamknięcie cieczowe pełni jednocześnie funkcję przerywacza płomieni. 

Zewnętrzne

W zewnętrznych bezpiecznikach cieczą zamknięcia jest roztwór glikolu a ilość płynu może być kontrolowana przy pomocy rurki wskaźnikowej, montowanej w płaszczu urządzenia.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji wewnętrznej płyn nie jest wyrzucany na zewnątrz.
Całość wykonana ze stali kwasoodpornej.

Model 
bezpiecznika zewnętrznego

Średnica korpusu / wydmuchu

BC/ZN-400/150 DN 400 / DN 150
BC/ZN-500/150 DN 500 / DN 150
BC/ZN-550/200 DN 550 / DN 200

Wewnętrzne

Ciecz zamknięcia w przypadku zadziałania bezpiecznika częściowo może być wyrzucana na zewnątrz.W wewnętrznych bezpiecznikach cieczą zamknięcia jest woda. W normalnych warunkach eksploatacji sieci biogazu zarówno jakość jak i ilość płynu nie musi być kontrolowana - regulacja jest samoczynna.

Całość wykonana ze stali kwasoodpornej.

Model
bezpiecznika wewnętrznego

Średnica korpusu / wydmuchu

BC/WN-400-1 DN 400
BC/WN-400-2 DN 400
BC/WN-500-1 DN 500
BC/WN-500-2 >DN 500

 

Bezpieczniki mechaniczne

Bezpieczniki mechaniczne działają na zasadzie zamknięcia elementem obciążeniowym. Biogaz po osiągnięciu granicznego ciśnienia uwalniany jest poprzez uniesienie lub opuszczenie trzpienia odcinającego. Urządzenia wyposażone w przerywacz płomieni przy króćcu wydmuchowym.