Niskokaloryczne

POCHODNIA BIOGAZU - typ 2ls do spalania niskokalorycznego biogazu

Spalanie biogazu następuje w płomieniu zamkniętym (płomień nie jest widoczny na zewnątrz, a jednocześnie kontrolowana jest ilość powietrza do spalania). Dopływ powietrza może być regulowany ręcznie lub w pełni automatycznie od temperatury płomienia.
Z uwagi na niską kaloryczność biogazu (25-45% CH4) każda pochodnia tego typu wyposażona jest w dodatkowy palnik na propan, zasilany z butli.

Temperatura spalania biogazu w pochodni tego typu nie przekracza 1 250 oC (nastawa temperatury).

 

Konstrukcyjnie pochodnia składa się z:

 • układu wlotowego, doprowadzającego biogaz;
 • konstrukcji wsporczej z komorą spalania;
 • pomiaru temperatury płomienia i regulacji powietrza;
 • komory rozdziału z palnikami wewnętrznymi;
 • stacji butli z gazem dla palnika pilotowego.

Wszystkie elementy konstrukcji pochodni wykonane są ze stali kwasoodpornej.

Wyposażenie pochodni:

 • elektrody zapłonowe z transformatorem;
 • detekcja UV;
 • zawór główny automatyczny;
 • zawór główny ręczny;
 • pomiar temp. płomienia z regulacją powietrza;
 • przerywacz płomienia;
 • wyłącznik niskiego ciśnienia z manometrem;
 • dodatkowy palnik pilotowy na propan;
 • konstrukcja pochodni;
 • izolacja termiczna komina pochodni;
 • lokalna szafka zasilająco-sterownicza.