Osadowe wymienniki i rekuperatory ciepła

Wymienniki typu WCrr - do podgrzewania osadów ściekowych, zawiesin procesowych i innych mediów przy zawartości suchej masy do 8%.
Wymienniki w zwartej obudowie, jedno lub wielosekcyjne. Jako rekuperatory osadowe wykonywane są z wykorzystaniem niezależnych układów grzewczych i zewnętrznego obiegu transferu ciepła.
Rurociągi wymiany ciepła izolowane termicznie wełną mineralną o grubości 50-100mm. Obudowa wykonywana z blach aluminiowych, konstrukcja wsporcza oraz rurociągi i kształtki ze stali k.o.

Transfer ciepła następuje przez ściany rurociągów wymiany, przy przepływie mediów w przeciwprądzie. 

 

Całkowity współczynnik transferu ciepła liczony jest indywidualnie dla każdej instalacji.Wymienniki osadowe typu WCrr projektowane są dla temperatur medium grzewczego nie przekraczających 75oC (dla fermentacji mezofilowej) - w celu uniknięcia nadmiernego spiekania osadu na wewnętrznych ścianach rurociągów.