Kopuły, przykrycia i filtry odorów

Firma SiGa-Tech wykonuje przykrycia obiektów gospodarki wodno-ściekowej oraz osadowej.

W przypadkach możliwej uciążliwości złowonnej oferowane systemy mogą być rozbudowywane o układy dezodoryzacji.

Przykrycia wykonywane są w różnych technologiach:

  • samonośne kopuły aluminiowe jako konstrukcje węzłowe lub o wysokim profilu;
  • przykrycia membranowe z centralnym masztem oraz układem podwieszeń;
  • przykrycia pływające Hexa-Cover rozpływające się i samoczynnie nakładające heksagonalne płytki.

Do każdego z ww. systemów przykryć obiektów technologicznych może być podłączony układ dezodoryzacji składający się z filtra (mikrobiologicznego lub chemicznego), przewodów odciągowych złowonnego gazu oraz wentylatorów wyciągowych.