Filtry usuwania siloksanów

Filtr służą do wysokoefektywnego usuwania siloksanów: organicznych związków krzemu oraz znacznej redukcji stężenia H2S.

Siloxany są odpowiedzialne za formowanie się osadów, niszczących elementy układów przepływowych silników generatorów, natomiast siarkowodór w połączeniu z dużym zawilgoceniem gazu pofermentacyjnego odpowiedzialny jest za wzrost agresywności biogazu i w konsekwencji korozję elementów mających kontakt z medium.

Złoże filtra zostało opracowane w celu połączenia wysoko efektywnego usuwania siloksanów - powyżej 95% oraz znacznej redukcji H2S. Taki efekt technologiczny jest możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu granulatu bazującego na mieszance wyselekcjonowanych węgli aktywnych.

Filtry wykonywane również jako izolowane termicznie do montażu na zewnątrz.