Samonośne kopuły aluminiowe

Samonośne kopuły aluminiowe są nowoczesnymi, niezwykle trwałymi i bezpiecznymi systemami przykryć obiektów procesowych takich jak osadniki, zagęszczacze, zbiorniki ściekowe i osadowe, komory osadu czynnego, zbiorniki na wodę czy różne ciecze technologiczne.

Materiałem stosowanym w produkcji przykryć są stopy aluminium, optymalnie dobierane dla rozwiązań w ochronie środowiska, gdzie szczególne znaczenie ma nie tylko wytrzymałość ale również podwyższona odporność na korozję. Aluminium utlenia się i tworzy warstwę pasywną na powierzchni, która zapobiega procesowi korozji.

Głównymi elementami konstrukcyjnymi samonośnych kopuł aluminiowych są belki aluminiowe, tworzące szkielet konstrukcji oraz płyty blach aluminiowych, wypełniające przestrzeń między utworzonymi przez połączone belki otworami.

Wśród głównych elementów składających się na kompletną konstrukcję kopuły można wymienić: węzły łączeniowe belek kopuły, podpory stałe lub ślizgowe, pokrywy belek oraz węzłów łączeniowych.
Przy budowie kopuły stosowane są śruby konstrukcyjne oraz nity o różnej długości i różnych profilach.

Wykonujemy również przykrycia samonośne płaskie - z odpornych na znaczne obciążenia elementów aluminiowych o wysokim profilu.

Po wszystkich przykryciach aluminiowych, które projektujemy i montujemy można swobodnie chodzić. Cały proces projektowania kopuł a także wszystkie etapy produkcji są znormalizowane i odbywają się wg Eurokodów.