Filtry biogazu

Jednym z procesów kondycjonowania biogazu jest proces filtracji. W różnych miejscach instalacji stosowane są odpowiednie typy filtrów: polipropylenowe oraz tkaninowe. 

Filtry mogą być zabudowane zarówno w pomieszczeniach technologicznych, przybudówkach przy komorach fermentacyjnych, kontenerach czy podziemnych komorach żelbetowych.

Filtry polipropylenowe

Filtry polipropylenowe (a także z innym wkładem żwirowe) służą do wyłapywania piany i kondensatu z przewodów gazu pofermentacyjnego. Lokalizowane są w rejonie zejścia rurociągów biogazu z reaktorów i komór fermentacyjnych lub jako dodatkowe wyposażenie zbiorników magazynowych biogazu.

Najczęściej filtry polipropylenowe instalowane są w podziemnych komorach żelbetowych.

Urządzenie wyposażone jest w automatyczne, przelewowe odprowadzenie gromadzącego się kondensatu, wewnętrzne przegrody dla właściwego ukierunkowania przepływów, armaturę odcinającą, włazy dostępowe oraz króćce pomiarowe.

Konstrukcja w całości wykonywana ze stali kwasoodpornej.

Model
filtra

Przepływ gazu [Nm3/h]

Średnica
filtra [m]

Średnica
rurociągu

FZ-01 0 - 100 0.50 DN100
FZ-02 100 - 200 0.70 DN150
FZ-03 200 - 350 0.90 DN200
FZ-04 350 - 600 1.20 DN250
FZ-05 600 - 1000 1.65 DN300

 

Filtry tkaninowe

Filtry tkaninowe służą do wyłapywania drobin osadu i niewielkich zanieczyszczeń z gazu pofermentacyjnego. Lokalizowane są w przed urządzeniami podnoszenia ciśnienia lub przed odbiorami spalającymi biogaz.

Najczęściej filtry instalowane są na rurociągach ssawnych dmuchaw/ wentylatorów biogazu.

Elementem czyszczącym jest specjalny wkład tkaninowy, umożliwiający usuwanie cząstek mogących zanieczyszczać elementy wirników czy palników.

Konstrukcja w całości wykonywana ze stali kwasoodpornej.

Model filtra

Przepływ gazu [Nm3/h]

Średnica
przyłącza

FTK 50 < 50 DN50
FTK 80 < 120 DN80
FTK 100 < 200 DN100
FTK 125 < 300 DN125
FTK 150 < 400 DN150
FTK 200 < 600 DN200
FTK 250 < 1 000 DN250