Pochodnie biogazu

Pochodnia biogazu przeznaczona jest do spalania nadmiaru produkowanego biogazu. W okresach wysokiej produkcji gazu, jeżeli przekracza ona zapotrzebowanie odbiornika oraz zbiornik biogazu jest całkowicie wypełniony - nadwyżka jest spalana.

Pochodnia biogazu jest urządzeniem w pełni automatycznym w czasie eksploatacji nie wymaga ingerencji obsługi. Elektrody zapłonowe oraz termopara lub detektor UV, w które pochodnia jest wyposażona, w pełni kontrolują proces spalania.

Zapalenie pochodni, kontrola płomienia oraz odcięcie dopływu biogazu odbywa się automatycznie.

Pochodnie dzielą się w zależności od sposobu ochrony płomienia a także ilości powietrza/temperatury spalania na:

 • pochodnie z płomieniem otwartym - typ 0s;
 • pochodnie z płomieniem ukrytym - typ 1s;
 • pochodnie z płomieniem zamkniętym - typ 2s (w tym podtypy dla spalania gazów niskokalorycznych - typ 2ls oraz dla biometanu typ 2bms).

 

Wyposażenie pochodni:

 • elektrody zapłonowe z transformatorem;
 • termopara lub detekcja UV;
 • zawór główny automatyczny;
 • zawór główny ręczny;
 • przerywacz płomienia;
 • opcjonalnie pomiar temperatury płomienia;
 • opcjonalnie regulacja dopływu powietrza;
 • konstrukcja wsporcza lub liny odciągowe;
 • lokalna szafka zasilająco-sterownicza.